Dogfennau A Lawrlwythiadau

Ar Dydd Gwener 24ain Tachwedd 2021, sbardunodd McCarthy Stone y cyfnod ymgynghori statudol cyn ymgeisio, gan ganiatáu i’r gymuned leisio eu barn ar y cynigion cyn cyflwyno cais cynllunio i Gyngor Sir Conwy.

Fel rhan o’r gofyniad statudol hwn, mae’n rhaid sicrhau bod fersiynau drafft o’r dogfennau cynllunio ar gael i’r cyhoedd. Gellir gweld neu lawrlwytho’r dogfennau hyn gan ddefnyddio’r dolenni isod.

Dogfennau cynllunio drafft:

 1. Site Location Plan & Context
 2. Proposed Site Layout (Coloured)
 3. Boundary Treatment Plan
 4. Artists Impression 1
 5. Artists Impression 2
 6. Artists Impression 3
 7. Artists Impression 4
 8. Proposed External Levels
 9. Tree Constraints Plan
 10. Sub-station Layout
 11. Sub-station Layout 2
 12. Landscape Layout
 13. Landscape Sections
 14. Planting Plan
 15. Proposed Context Elevations
 16. Proposed Elevations
 17. Site Sections
 18. Floor Plans
 19. Site Setup Plan
 20. Desktop Study Report
 21. Flood Consequence Assessment
 22. Design & Access Statement Part 1
 23. Design & Access Statement Part 2
 24. Design & Access Statement Part 3
 25. Tree Survey
 26. Heritage Impact Assessment
 27. Community & Linguistic Impact Assessment
 28. Preliminary Ecological Appraisal Report
 29. Biodiversity Assessment
 30. Biodiversity Metric
 31. Healthier & Happier Final Report
 32. Needs Assessment Report
 33. Chain Reaction
 34. Draft Planning Application Form
 35. Final Planning Statement
 36. Planning Statement Appendix
 37. Silver Saviours for the High Street
 38. Transport Statement with Appendix
 39. Statement of Community Involvement
 40. Model Planning Conditions Report
 41. Proposed Drainage Layout