Welcome

What is retirement living?

Improving quality of life

A sustainable way of living

Welcome

Local Need

Our approach to design

Attractive outside spaces

Feedback

Feedback GDPR v2 (Welsh)

Step 1 of 2

 • Privacy Statement

  Drwy lenwi’r ffurflen hon, rydych chi’n cytuno y gall BECG gadw a phrosesu’ch data personol mewn perthynas’r ymgynghoriad cyhoeddus hwn.

  • Dim ond at ddibenion gwerthuso cynlluniau y bydd BECG yn rhannu’ch data personol   chwmn au grŵp McCarthy Stone.
  • Ni fydd eich data personol, sy’n dangos pwy ydych chi, yn cael ei ddefnyddio at unrhyw ddibenion eraill hebeich caniat d.

  Bydd BECG a McCarthy Stone yn defnyddio’ch data i:

  • Anfon diweddariadau atoch chi am y prosiect (pan fyddwch chi’n rhoi’ch manylion cyswllt i ni).
  • Datblygu Datganiad ar Ymgynghori Cymunedol (neu ddogfen debyg) ynghylch yr ymgynghoriad cyhoeddus hwn, a fydd yn cael ei gyflwyno i’r awdurdod cynllunio neu i gorff tebyg; bydd y ddogfen hon ar gael i’r cyhoedd. Bydd eich sylwadau’n ddienw, a dim ond gyda’ch caniat d penodol chi y byddwn ni’n eich enwi yn yr adroddiadau hyn.

  Os byddwch chi’n rhoi’ch manylion cyswllt i ni, efallai y byddwn hefyd yn cysylltu   chi i’ch holi ymhellach am eich sylwadau. Mae BECG yn gweithredu ar ran McCarthy Stone i gynnal gweithgareddau ymgynghoriad cyhoeddus.

 • Your details

 • Os byddwch chi’n dewis peidio   llenwi pob rhan o’r adran hon, ni fyddwn yn gallu cynnwys eich sylwadau yn y broses ymgynghori.

 • Your contact details

 • Byddwn yn defnyddio’r manylion hyn i gysylltu   chi, ac i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y cynigion. Does dim rhaid i chi lenwi’r adran hon os byddai’n well gennych i ni beidio chysylltu chi.

Click arrows or drag to move